POSTERY

Organizatorzy konferencji zapraszają również do udziału w sesji posterowej - POSTERY.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie posterów do dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz przesłanie tytułu i streszczenia [w języku polskim – maksymalnie 300 słów] proponowanych posterów.

Zgłoszenie posteru jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

Część POSTERY zaplanowana jest w przerwach konferencyjnych, między poszczególnymi sesjami wykładowymi. Miejsce sesji oraz części posterowej – hol przy Auli im. Roberta Szumana. Sesje posterowe przewidywane są na:
7 maja 2009 r. [czwartek] – godz. 16.00-16.30
8 maja 2009 r. [piątek] – godz. 9.30-10.00

W części posterowej istnieje możliwość rozpowszechniania tzw. „miniaturek” posterów [plakatów] lub innych materiałów naukowych związanych z prezentowanym posterem [plakatem].

Prosimy o dostarczenie organizatorom konferencji posterów [plakatów] pierwszego dnia konferencji [czwartek – 7 maja 2009 r.] w godz. 9.00-10.00. Zamieszczone postery [plakaty] mogą znajdować się w wyznaczonym miejscu przez cały czas trwania konferencji.

W trakcie trwania sesji posterowych, Autorzy będą proszeni o obecność przy swoim posterze oraz odpowiadanie na pytania uczestników konferencji.

Postery nie muszą spełniać żadnych wymogów formalnych – wybór techniki druku i sposób zawieszenia pozostaje w gestii Autora/ów. Organizatorzy konferencji zalecają format A0 lub zbliżony.
Zalecenia dotyczące zawartość tekstowej posterów:
1.Tytuł
2.Informacje o autorze [imię i nazwisko, instytucja]
3.Abstrakt lub streszczenie
4.Wprowadzenie
5.Konkluzje
Układ i projekt posteru: dowolny, określany przez Autora/ów.

Zgłoszenia [wypełniony formularz] oraz streszczenia posterów prosimy przesłać na adres: rafalzaplata@poczta.onet.pl.

POSTER_formularz_zgloszeniowy [doc]

POSTER_formularz_zgloszeniowy [pdf]

UWAGA: Organizatorzy konferencji nie pobierają opłaty konferencyjnej w odniesieniu do uczestników konferencji, jak również nie pokrywają kosztów podróży oraz kosztów noclegów [dotyczy również Prelegentów i Autorów posterów]. Istnieje możliwość [w odniesiniu do Prelegentów i Autorów posterów] zarezerwowania miejsc noclegowych w pobliżu UKSW.

 
aula_schumana.jpg
grodzisko_rosenhof.jpg
grodzisko_rosenhof_1.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.