KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW
Instytutu Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Małgorzata Napierkowska
Centrum Systemów Informatycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Rafał Zapłata
Instytutu Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 
aula_schumana.jpg
przeslik.jpg
ilza_ruiny_zamku.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.