KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW
Instytutu Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Małgorzata Napierkowska
Centrum Systemów Informatycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Rafał Zapłata
Instytutu Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 
2.jpg
kampus_ul_woycickiego.jpg
ilza.jpg
Copyright 2017 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.