ORGANIZATORZY

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
http://www.uksw.edu.pl/

Instytutu Archeologii
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
http://www.archeologia.uksw.edu.pl

 
aula_schumana.jpg
fragment_muru.jpg
auditoriummaximum.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.