ZGŁASZANIE REFERATÓW

31 styczeń 2009 r. - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień.

Zgłaszanie referatów zamknięte.

UWAGA: Organizatorzy konferencji nie pobierają opłaty konferencyjnej w odniesieniu do uczestników konferencji, jak również nie pokrywają kosztów podróży oraz kosztów noclegów [dotyczy również Prelegentów i Autorów posterów]. Istnieje możliwość [w odniesiniu do Prelegentów i Autorów posterów] zarezerwowania miejsc noclegowych w pobliżu UKSW.

 
2.jpg
kampus_ul_woycickiego.jpg
3.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.