Pierwszy nienumerowany zeszyt „Spotkań z Zabytkami” ukazał się w 1977 r., jako informator popularnonaukowy. Wydawnictwo to zostało wyróżnione I Nagrodą w dorocznym konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki za najlepsze prace popularyzatorskie w dziedzinie ochrony zabytków. Kiedy „Spotkania z Zabytkami” uzyskały status czasopisma, zaczęły ukazywać się najpierw jako kwartalnik (od 1983 r.), później dwumiesięcznik (od 1986 r.), wreszcie, od 1992 r. jako miesięcznik. Od 1977 r. do 1995 r. pismo wydawane było przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków, od 1996 r. wydawcą jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

„Spotkania z Zabytkami” adresowane są do szerokiej rzeczy odbiorców – ludzi, którym nie jest obojętny los naszych zabytków i szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego w Polsce, często widzianego na tle Europy. Stałe działy miesięcznika: ARTYKUŁY (teksty podejmujące ogólną problematykę z dziedziny ochrony zabytków), SPOTKANIA NA WSCHODZIE, ZABYTKI W KRAJOBRAZIE, TO TEŻ SĄ ZABYTKI, Z WARSZTATU KONSERWATORA, WOKÓŁ TRADYCJI, ZBIORY I ZBIERACZE, Z WIZYTĄ W MUZEUM, ZABYTKI I MŁODZIEŻ, POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE, Z ZAGRANICY, ROZMAITOŚCI. Dużym powodzeniem cieszą się też prowadzone na łamach pisma akcje: Akcja dwory, Akcja cmentarze, Akcja ogrody, Akcja drewno.

http://www.spotkania.pl/

 
aula_schumana.jpg
kampus_ul_woycickiego.jpg
auditoriummaximum.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.