O konferencji 

Metody komputerowe w archeologii

Obrady tegorocznego spotkania skupiać się będą wokół zagadnień dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w interdycyplinarnej działalności związanej z dziedzictwem archeologicznym i badaniami archeologicznymi.

Archeologia, jako dyscyplina zajmująca się badaniem przeszłości i ochroną zabytków niejednokrotnie współpracuje z innymi dziedzinami, co też i w odniesieniu do tegorocznej konferencji stanowi swego rodzaju zaproszenie do interdycyplinarnego spotkania. Bez wątpienia wspólne działania obejmują archeologię, historię, historię architektury i historię sztuki, czego najlepszym przykładem jest archeologia historyczna, archeologia klasyczna, śródziemnomorska, stanowiąc wspólne pole zmagań i doświadczeń przedstawicieli ww. nauk.

Zakres tematyczny tegorocznego spotkania: technologie cyfrowe w ochronie, zarządzaniu, promocji i konserwacji dziedzictwa kulturowego - archeologicznego; zastosowanie komputerów w edukacji; nauczanie stosowania metod komputerowych a archeologia; zastosowanie najnowszych technologii cyfrowych na różnych etapach postępowania badawczego (dokumentacja, analiza, prezentacja); dokumentacja cyfrowa – nowoczesne metody dokumentacji (e-dokumentacja, dokumentacja archeologiczno-architekoniczna metodą skaningu laserowego); dziedzictwo kulturowe - archeologiczne w Internecie; cyfrowa dokumentacja w badaniach archeologicznych; digitalizacja zabytków archeologicznych; zabytki i skanowanie 3D, skanowanie laserowe - skanowanie trójwymiarowe; modele, rekonstrukcje i symulacje cyfrowe przeszłości; integracja danych w postaci elektronicznej; archiwizacja danych; fotografia cyfrowa, fotogrametria; teledetekcja; oprogramowanie typu CAD/CAE; wprowadzanie, przetwarzanie, udostępnianie oraz zarządzanie danymi cyfrowymi (bazami danych); GPS, GIS (System Informacji Geograficznej – Przestrzennej – Archeologicznej); CAD; modelowanie prognostyczne; geofizyka i metody komputerowe w archeologii; metody statystyczne; wirtualna rzeczywistość – aplikacje 3D; metody komputerowe a ochrona dziedzictwa archeologicznego (konserwatorstwo archeologiczne); komputerowe AZP; multimedia (prezentacje multimedialne, wizualizacje 3D); aplikacje edukacyjne; e-learning; geodezyjne technologie pomiarowe w dokumentacji i ochronie dziedzictwa kulturowego [archeologicznego]; naziemny skaning laserowy; lotniczy skaning laserowy; monitorowanie zabytków [archeologicznych]; technologie cyfrowe i metody komputerowe w archeologii od strony teoretycznej.

 
2.jpg
eksploracja.jpg
gis_1.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.