PROGRAM_KONFERENCJI [pdf - 252 KB]

PROGRAM_KONFERENCJI [odt - 99 KB]

PROGRAM_KONFERENCJI [doc - 182 KB]

 

CZWARTEK – 7 maja 2009 r.

9.00-10.00 REJESTRACJA
SESJA I
10.00-11.00
OTWARCIE KONFERENCJI
POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Wprowadzenie - Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Koral

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks prof. dr hab. Ryszard Rumianek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

11.00-11.20
Dr Rafał Zapłata
Wprowadzenie w tematykę konferencji.
11.20-11.40
Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobylińskiego
Metody komputerowe w archeologii polskiej: wspomnienia z pola walki.
11.40-12.00
Prof. UAM dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Sformalizowane obrazy przeszłości - za i przeciw w perspektywie archeologicznej.
12.00-12.20
Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
Mgr Robert Żukowski
Zautomatyzowany system dokumentacji terenowej.
12.20-12.40
Mgr Andrzej Gołembnik
Podstawy metodyczne zastosowania nowoczesnych technologii w archeologii.
12.40-13.00
Mgr Agnieszka Jaskanis
Zarządzanie bazami danych o zbiorach archeologicznych w muzeum.
13.00-13.20
Dr Andrzej Prinke
Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć  lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w realizacji projektów europejskich.
13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA [OBIAD DLA PRELEGENTÓW]
SESJA II
14.30-14.45
Mgr inż. Piotr Kaczmarek
GIS i archeologia - co nas łączy?
14.45-15.05
Prof. UAM dr hab. Włodzimierz Rączkowski
Mgr Wojciech Mania
Mgr Lidia Żuk
Archeolog w Gąszczu Informacji przeStrzennej.
15.05-15.25
Dr Przemysław Krajewski
GIS a studia osadnicze – możliwości i ograniczenia.
15.25-15.40
Marta Chmiel
Archeologia lotnicza, GPS, GIS - perspektywy systemu łączonego w nauce i dydaktyce.
15.40-16.00
Mgr Dariusz Bobak
Dr Marta Połtowicz-Bobak
Zastosowanie algebry map w analizie rozrzutu artefaktów krzemiennych na przykładzie mezolitycznego stanowiska Otmuchów 28.
16.00-16.30 PRZERWA NA KAWĘ
SESJA III

16.30-16.45
Mgr inż. Przemysław Wilbik
Nowoczesne technologie obrazowania przestrzeni.
16.45.-17.05
Prof. dr inż. Jerzy Sobczak
Dr inż. Jacek Krokosz
Mgr inż. Andrzej Gil
Wykorzystanie skanera 3D do digitalizacji obiektów archeologicznych.
17.05-17.25
Mgr Łukasz Porzuczek
Nieinwazyjne badania archeologiczne w połączeniu z numerycznymi modelami terenu wysokiej dokładności i skanami 3D.
17.25-17.45
Łukasz Uchański
Technologiczne aspekty inwentaryzacji obiektów zabytkowych służącej do celów konserwatorskich przy użyciu naziemnego skaningu laserowego.
17.45-18.05
Mgr Eryk Bunsch
Dr Robert Sitnik
Skanowanie trójwymiarowe, jako wiarygodna technika dokumentacyjna – podstawowe założenia metodologiczne.
18.05-18.25
Dr inż. arch. Jacek Kościuk
Skanowanie 3D w dokumentacji i badaniach zabytków architektury.
18.25-19.00
DYSKUSJA

PIĄTEK – 8 maja 2009 r.

9.30-10.00 REJESTRACJA
SESJA IV
10.00-10.20
Mgr Andrzej Gołembnik
Strona www platformą nowoczesnej publikacji wyników badań archeologicznych.
10.20-10.40
Dr Jacek Marciniak
Rozwiązania technologiczne w procesie kształcenia na odległość w archeologii. Przypadek kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”.
10.40-11.00
Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Dr Jacek Marciniak
Metodologia kształcenia na odległość w archeologii. Doświadczenia z pracy w kursie zdalnym „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”.
11.00-11.20
Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Mgr Dariusz Błaszczyk
Treści kształcenia i zasady ich opracowania na potrzeby kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”.
11.20-11.40
Mgr Wiesław Małkowski
Model numeryczny antycznego Ptolemais.
11.40-12.20
Prof. dr hab. Aleksander Bursche
Dr Roksana Chowaniec
Wirtualna podróż po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie”, czyli o zastosowaniu animacji komputerowych w edukacji i popularyzacji archeologii.
12.20-12.40
Dr Núria Serrat Antolí
Virtual Museums as a Teaching Strategy for Heritage Learning.
12.40-13.00
Prof. dr inż. hab. Stanisław Rzadkosz
Dr inż. Jacek Krokosz
Dr inż. Robert Sałat
Możliwości klasyfikacji składu chemicznego odlewów z epoki brązu z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej "Odwzorowania Sammona"
13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA [OBIAD DLA PRELEGENTÓW]
SESJA V

14.00-14.20
Prof. dr inż. hab. Stanisław Rzadkosz
Dr inż. Jacek Krokosz
Próba odtworzenia pierwotnych paramatrów odlewania dla odlewu z epoki brązu z wykorzystaniem oprogramowania MAGMAsoft.
14.40-15.00
Dr Łukasz Czyżewski
Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik.
15.00-15.20
Dr Leszek Gawrysiak
Dr Jan Reder
Zastosowanie GIS do opracowanie bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych w dorzeczu Wolicy (Wyżyna Lubelska).
15.20-15.40
Dr hab. Radosław Dobrowolski
Dr Piotr Zagórski
Mgr Tomasz Dzieńkowski
Analizy przestrzenne (GPS GIS), w badaniach archeologicznych oraz paleośrodowiskowych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych z terenu Ziemi Chełmskiej.
15.40-16.00
Mgr Anna Mikołajczyk
Przestrzeń jako przedmiot kształtowania i użytkowania. Modele eksploatacji środowiska w dorzeczu Małej Ślęzy w oparciu o GIS.
16.00-16.15
Dr Rafał Zapłata
GIS w badaniach archeologicznych - modelowanie relacji między człowiekiem a otoczeniem.
16.15-16.30 PRZERWA NA KAWĘ
SESJA VI
16.30-16.50
Dr inż. Beata Miazga
Mgr inż. Bogdan Miazga
Open source'owe narzędzia dla archeologii – GIMP.
16.50-17.10
Mgr Jacek Harold
Dr Andrzej Wiśniewski
Dr Bernadeta Kufel
Nowa baza danych dla analiz kamiennych artefaktów paleolitycznych.
17.10-17.25
Mgr Małgorzata Markiewicz
Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce.
17.25-17.40
Mgr Aneta Buchner
System dokumentacji i archiwizacji źródeł archeologicznych pochodzących z badań ratowniczych na opolskim i wrocławskim odcinku autostrady A-4 oraz Obwodnicy Wrocławia.
17.40-17.55
Rafał Janicki
Cyfrowa ilustracja i dokumentacja ruchomych zabytków archeologicznych z zastosowaniem  fotogrametrii i programów grafiki rastrowej.
17.55-18.15
Dr Michał Pawleta
Dr Rafał Zapłata
Obrazowanie przeszłości w świetle nowych mediów.
18.15-19.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

SESJE POSTEROWE
7 maja 2009 r. [czwartek] - godz. 16.00-16.30
8 maja 2009 r. [piątek] - godz. 9.30-10.00

 

 
2.jpg
kampus_ul_woycickiego.jpg
grodzisko_rosenhof_1.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.