PROGRAM TEMATYCZY KONFERENCJI [pdf]

Blok tematyczny: GIS

Dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. UAM
Mgr Wojciech Mania
Mgr Lidia Żuk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań
“Archeolog w Gąszczu Informacji przeStrzennej”

Dr Leszek Gawrysiak
Dr Jan Reder
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin
“Zastosowanie GIS do opracowanie bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych w dorzeczu Wolicy (Wyżyna Lubelska)”

Dr hab. Radosław Dobrowolski
Dr Piotr Zagórski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin
Mgr Tomasz Dzieńkowski
Usługi Archeologiczne
Chełm
“Analizy przestrzenne (GPS GIS), w badaniach archeologicznych oraz paleośrodowiskowych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych z terenu Ziemi Chełmskiej”

Mgr Dariusz Bobak Dariusz
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Rzeszów
Dr Martyna Połtowicz-Bobak
Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów
“Zastosowanie algebry map w analizie rozrzutu artefaktów krzemiennych na przykładzie mezolitycznego stanowiska Otmuchów 28.”

Dr Przemysław Krajewski
Uniwersytet Szczeciński
Szczecin
“GIS a studia osadnicze – możliwości i ograniczenia”

Mgr Łukasz Czyżewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń
“Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik”

Mgr Anna Mikołajczyk
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław
“Przestrzeń jako przedmiot kształtowania i użytkowania. Modele eksploatacji środowiska w dorzeczu Małej Ślęzy w oparciu o GIS”

Marta Chmiel
Uniwersytet Szczeciński
Szczecin
“Archeologia lotnicza, GPS, GIS - perspektywy systemu łączonego w nauce i dydaktyce.”

Dr Zapłata Rafał
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego
Warszawa
„GIS w badaniach archeologicznych - modelowanie relacji między człowiekiem a otoczeniem”

Blok tematyczny: INTERNET I E-LEARNING

Dr hab. Arkadiusz Marciniak, prof. UAM
Dr Jacek Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań
„Metodologia kształcenia na odległość w archeologii. Doświadczenia z pracy w kursie zdalnym „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie””

Mgr Andrzej Gołembnik
Zespół Archeologiczno-Konserwatorski
Ostrówek
„Strona www platformą nowoczesnej publikacji wyników badań archeologicznych”

Dr Jacek Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań
„Rozwiązania technologiczne w procesie kształcenia na odległość w archeologii. Przypadek kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie””

Dr Andrzej Prinke
Muzeum Archeologiczne
Poznań
“Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć  lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w realizacji projektów europejskich.”

Dr hab. Arkadiusz Marciniak, prof. UAM
Mgr Dariusz Błaszczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań
„Treści kształcenia i zasady ich opracowania na potrzeby kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie””

Blok tematyczny: DOKUMENTACJIA I METODYKA

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
Mgr Robert Żukowski
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Warszawa
"Zautomatyzowany system dokumentacji terenowej"

Mgr Andrzej Gołembnik
Zespół Archeologiczno-Konserwatorski
Ostrówek
"Podstawy metodyczne zastosowania nowoczesnych technologii w archeologii"

Dr Beata Miazga
Mgr inż. Bogdan Miazga
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław
“Open source'owe narzędzia dla archeologii – GIMP”

Mgr Aneta Buchner
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Wrocław
„System dokumentacji i archiwizacji źródeł archeologicznych pochodzących z badań ratowniczych na  wrocławskim odcinku autostrady A-4 i Obwodnicy Wrocławia”

Mgr Małgorzata Markiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Wrocław
„Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej ze stanowiska w Domasławie, gm. Kobierzyce”

Blok tematyczny: BAZY DANYCH

Mgr Agnieszka Jaskanis
Państwowe Muzeum Archeologiczne
Warszawa
„Zarządzanie bazami danych i zbiorach archeologicznych w muzeum”

Mgr Jacek Harold
Fichtner&Herold S.C.
Wrocław
Dr Andrzej Wiśniewski
Dr Bernadeta Kufel
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław
“Nowa baza danych dla analiz kamiennych artefaktów paleolitycznych”

Mgr Wiesław Małkowski
Uniwersytet Warszawski
Warszawa
“Model numeryczny antycznego Ptolemais”


Blok tematyczny: SKANING

Prof. Dr inż. Jerzy Sobczak
Dr inż. Jacek Krokosz
Mgr inż. Andrzej Gil
Instytut Odlewnictwa
Kraków
“Wykorzystanie skanera 3D do digitalizacji obiektów archeologicznych”

Mgr Łukasz Porzuczek
PROTON-ARCHEO
Krzeszowice
“Nieinwazyjne badania archeologiczne w połączeniu z numerycznymi modelami terenu wysokiej dokładności i skanami 3D”

Mgr Łukasz Uchański
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa
“Technologiczne aspekty inwentaryzacji obiektów zabytkowych służącej do celów konserwatorskich przy użyciu naziemnego skaningu laserowego”

Blok tematyczny: WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Dr hab. Aleksander Bursche, prof. UW
Dr Roksana Chowaniec
Uniwersytet Warszawski
Warszawa
„Wirtualna podróż po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie”, czyli o zastosowaniu animacji komputerowych w edukacji i popularyzacji archeologii”

Dr Núria Serrat Antolí
Universidad de Barcelona
Hiszpania
“Virtual Museums as a Teaching Strategy for Heritage Learning”


Blok tematyczny: HISTORIA, TEORIA I REKONSTRUKCJA

Prof. dr inż. hab. Stanisław Rzadkosz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kraków
Dr inż. Jacek Krokosz
Instytut Odlewnictwa
Kraków
Dr inż. Robert Sałat
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa
“Możliwości klasyfikacji składu chemicznego odlewów z epoki brązu z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej "Odwzorowania Sammona"”

Prof. dr inż. hab. Stanisław Rzadkosz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kraków
Dr inż. Jacek Krokosz
Instytut Odlewnictwa
Kraków
“Próba odtworzenia pierwotnych parametrów odlewania dla odlewu z epoki brązu z wykorzystaniem oprogramowania MAGMAsoft”

Dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa
“Metody komputerowe w archeologii polskiej: wspomnienia z pola walki”

Dr Michał Pawleta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań
Dr Rafał Zapłata
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego
Warszawa
“Obrazowanie przeszłości w świetle nowych mediów.”

 

 
2.jpg
kampus_ul_woycickiego.jpg
ilza_ruiny_zamku.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.