INSTYTUT ARCHEOLOGII
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU:
CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

TEMAT TEGOROCZNEJ KONFERENCJI:
METODY KOMPUTEROWE W ARCHEOLOGII

MAJ 2009 ROKU

 Mamy zaszczyt poinformować, że 7-8 maja 2009 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja „Metody komputerowe w archeologii”.

 Celem konferencji jest m.in.: wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania nowych technologii w archeologii, prezentacja prowadzonych badań oraz wyników badań z zastosowaniem metod komputerowych. Ponadto celem konferencji jest stworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska archeologicznego w zakresie standaryzacji stosowania nowych technologii w pracach i badaniach archeologicznych.

 Tematyka: zastosowanie komputerów w nauczaniu pradziejów; bazy danych; nauczanie stosowania metod komputerowych a archeologia; zastosowanie najnowszych technologii cyfrowych na różnych etapach postępowania badawczego (dokumentacja, analiza, prezentacja); dokumentacja cyfrowa; archeologia w internecie; cyfrowa dokumentacja w badaniach archeologicznych; cyfrowa digitalizacja zabytków archeologicznych; rekonstrukcje i symulacje cyfrowe przeszłości; integracja danych w postaci elektronicznej; archiwizacja danych; fotografia cyfrowa, fotogrametria; skanowanie trójwymiarowe; wprowadzanie, przetwarzanie, udostępnianie oraz zarządzanie danymi cyfrowymi (bazami danych); GIS (System Informacji Geograficznej – Przestrzennej – Archeologicznej); modelowanie prognostyczne (predictive modeling); geofizyka i metody komputerowe w archeologii; metody statystyczne; wirtualna rzeczywistość – aplikacje 3D; metody komputerowe a ochrona dziedzictwa archeologicznego (konserwatorstwo archeologiczne); komputerowe AZP; multimedia (prezentacje multimedialne, wizualizacje 3D); aplikacje edukacyjne; metody komputerowe od strony teoretycznej.

 Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie cyklicznych – corocznych spotkań  przedstawicieli archeologii oraz dyscyplin zainteresowanych powyższą tematyką. Tytuł pierwszego spotkania „Metody komputerowe w archeologii”.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
aula_schumana.jpg
grodzisko_rosenhof.jpg
brody_gredziec_grodzisko.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.